Aandelen en obligaties effectenbeurs Amsterdam; dagcijfers,1980 - 2003

Tabeltoelichting


Gegevens beschikbaar:
vanaf 2 januari 1980: koers- en herbeleggingsindex sectoren en
bedrijfstakken.
Vanaf 1987: rendement staatsleningen.
Vanaf 1989: koers- en herbeleggingsindex obligaties.
Vanaf 1992: koers- en herbeleggingsindex beleggingsinstellingen en
koersindex converteerbare obligaties.
Vanaf 1994: koers- en herbeleggingsindex IT en niet-AEX.
Vanaf 1997: rendement nieuwe tienjarige staatsleningen en bankobligaties.
Vanaf augustus 2000: durations obligaties.

Frequentie: Stopgezet; Er komen geen updates meer.

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Aandelen
Koersindex
De koersindex voor aandelen geeft de ontwikkeling weer van het koersniveau
van de aandelen van alle op de Amsterdamse effectenbeurs genoteerde
Nederlandse ondernemingen. De koersen worden gewogen met het aantal
aandelen in de basisperiode. Kapitaalmutaties, zoals (claim)emissies,
bonusuitkering in aandelen en terugbetalingen op aandelen, mogen geen
invloed hebben op de hoogte van de koersindex. Om voor dergelijke
voorvallen dagelijks te kunnen corrigeren wordt de index berekend als
kettingindex.
CBS-koersindex vastgoedfondsen
Koersindex van alle waargenomen vastgoedfondsen. In samenwerking met de
Stichting voor Beleggings- en Vastgoedkunde (SBV) berekent het CBS
dagelijks indexcijfers van alle op de Amsterdamse effectenbeurs genoteerde
Nederlandse ondernemingen die in vastgoed beleggen.
Naast een algemeen indexcijfer bestaan er deelindices voor ondernemingen
die direct in vastgoed beleggen en voor ondernemingen die beleggen in
aandelen van vastgoedfondsen.
Algemeen
Koersindex van alle waargenomen vastgoedfondsen.
Direct
Koersindex van alle waargenomen vastgoedfondsen die rechtstreeks in
vastgoed beleggen.
Binnen de categorie vastgoedfondsen die rechtstreeks in vastgoed beleggen
wordt nog een onderscheid gemaakt in vastgoedfondsen die binnen Nederland
beleggen en vastgoedfondsen die wereldwijd beleggen.
Totaal vastgoedfondsen direct
Koersindex van alle waargenomen vastgoedfondsen die rechtstreeks in
vastgoed beleggen.
Indirect
Koersindex van vastgoedfondsen die in aandelen van andere
vastgoedmaatschappijen beleggen.
Herbeleggingsindex
De herbeleggingsindex voor aandelen geeft de waardeontwikkeling weer
van de aandelen van alle op de Amsterdamse effectenbeurs genoteerde
Nederlandse ondernemingen waarbij het uitgekeerde dividend in de
portefeuille wordt herbelegd. De index wordt op dezelfde manier als
de koersindex berekend met dit verschil dat de koers van een aandeel
op een dag niet alleen wordt verhoogd met de marktwaarde van een
eventueel uitgekeerd recht, maar ook met het dividend per aandeel.
CBS- herbeleggingsindex vastgoedfondsen
Herbeleggingsindex van alle waargenomen vastgoedfondsen.
In samenwerking met de Stichting voor Beleggings- en Vastgoedkunde
(SBV) berekent het CBS dagelijks indexcijfers van alle op de Amsterdamse
effectenbeurs genoteerde Nederlandse ondernemingen die in vastgoed
beleggen. Naast een algemeen indexcijfer bestaan er deelindices voor
ondernemingen die direct in vastgoed beleggen en voor ondernemingen
die beleggen in aandelen van vastgoedfondsen.
Algemeen
Herbeleggingsindex van alle waargenomen vastgoedfondsen.
Direct
Herbeleggingsindex van alle waargenomen vastgoedfondsen die rechtstreeks
in vastgoed beleggen.
Binnen de categorie vastgoedfondsen die rechtstreeks in vastgoed beleggen
wordt nog een onderscheid gemaakt in vastgoedfondsen die binnen Nederland
beleggen en vastgoedfondsen die wereldwijd beleggen.
Totaal vastgoedfondsen direct
Herbeleggingsindex van alle waargenomen vastgoedfondsen die rechtstreeks
in vastgoed beleggen.
Indirect
Herbeleggingsindex van alle waargenomen vastgoedfondsen die in aandelen
van andere vastgoedmaatschappijen beleggen.