Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio

Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio

Geslacht Leeftijd Burgerlijke staat Regio's Perioden Bevolking op 1 januari (aantal) Gemiddelde bevolking (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Berkel en Rodenrijs 2022
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Nistelrode 2022
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Roden 2022
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Sint-Oedenrode 2022
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ongehuwd Berkel en Rodenrijs 2022
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ongehuwd Nistelrode 2022
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ongehuwd Roden 2022
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ongehuwd Sint-Oedenrode 2022
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Berkel en Rodenrijs 2022
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Nistelrode 2022
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Roden 2022
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Sint-Oedenrode 2022
Totaal mannen en vrouwen Totaal Verweduwd Berkel en Rodenrijs 2022
Totaal mannen en vrouwen Totaal Verweduwd Nistelrode 2022
Totaal mannen en vrouwen Totaal Verweduwd Roden 2022
Totaal mannen en vrouwen Totaal Verweduwd Sint-Oedenrode 2022
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gescheiden Berkel en Rodenrijs 2022
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gescheiden Nistelrode 2022
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gescheiden Roden 2022
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gescheiden Sint-Oedenrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Totaal burgerlijke staat Berkel en Rodenrijs 2022
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Totaal burgerlijke staat Nistelrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Totaal burgerlijke staat Roden 2022
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Totaal burgerlijke staat Sint-Oedenrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Ongehuwd Berkel en Rodenrijs 2022
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Ongehuwd Nistelrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Ongehuwd Roden 2022
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Ongehuwd Sint-Oedenrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Gehuwd Berkel en Rodenrijs 2022
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Gehuwd Nistelrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Gehuwd Roden 2022
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Gehuwd Sint-Oedenrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Verweduwd Berkel en Rodenrijs 2022
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Verweduwd Nistelrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Verweduwd Roden 2022
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Verweduwd Sint-Oedenrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Gescheiden Berkel en Rodenrijs 2022
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Gescheiden Nistelrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Gescheiden Roden 2022
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Gescheiden Sint-Oedenrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Totaal burgerlijke staat Berkel en Rodenrijs 2022
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Totaal burgerlijke staat Nistelrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Totaal burgerlijke staat Roden 2022
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Totaal burgerlijke staat Sint-Oedenrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Ongehuwd Berkel en Rodenrijs 2022
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Ongehuwd Nistelrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Ongehuwd Roden 2022
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Ongehuwd Sint-Oedenrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Gehuwd Berkel en Rodenrijs 2022
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Gehuwd Nistelrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Gehuwd Roden 2022
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Gehuwd Sint-Oedenrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Verweduwd Berkel en Rodenrijs 2022
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Verweduwd Nistelrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Verweduwd Roden 2022
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Verweduwd Sint-Oedenrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Gescheiden Berkel en Rodenrijs 2022
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Gescheiden Nistelrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Gescheiden Roden 2022
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Gescheiden Sint-Oedenrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Totaal burgerlijke staat Berkel en Rodenrijs 2022
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Totaal burgerlijke staat Nistelrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Totaal burgerlijke staat Roden 2022
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Totaal burgerlijke staat Sint-Oedenrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Ongehuwd Berkel en Rodenrijs 2022
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Ongehuwd Nistelrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Ongehuwd Roden 2022
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Ongehuwd Sint-Oedenrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Gehuwd Berkel en Rodenrijs 2022
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Gehuwd Nistelrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Gehuwd Roden 2022
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Gehuwd Sint-Oedenrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Verweduwd Berkel en Rodenrijs 2022
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Verweduwd Nistelrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Verweduwd Roden 2022
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Verweduwd Sint-Oedenrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Gescheiden Berkel en Rodenrijs 2022
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Gescheiden Nistelrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Gescheiden Roden 2022
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Gescheiden Sint-Oedenrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Totaal burgerlijke staat Berkel en Rodenrijs 2022
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Totaal burgerlijke staat Nistelrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Totaal burgerlijke staat Roden 2022
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Totaal burgerlijke staat Sint-Oedenrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Ongehuwd Berkel en Rodenrijs 2022
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Ongehuwd Nistelrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Ongehuwd Roden 2022
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Ongehuwd Sint-Oedenrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Gehuwd Berkel en Rodenrijs 2022
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Gehuwd Nistelrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Gehuwd Roden 2022
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Gehuwd Sint-Oedenrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Verweduwd Berkel en Rodenrijs 2022
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Verweduwd Nistelrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Verweduwd Roden 2022
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Verweduwd Sint-Oedenrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Gescheiden Berkel en Rodenrijs 2022
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Gescheiden Nistelrode 2022
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Gescheiden Roden 2022
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Gescheiden Sint-Oedenrode 2022
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de bevolking op 1 januari en de gemiddelde bevolking van Nederland. Deze gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio (landsdeel, provincie, COROP-gebied, gemeente).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1988

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 mei 2022:
Definitieve cijfers van 1 januari 2022 en de gemiddelde cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2023 worden de cijfers van 1 januari 2023 en de gemiddelde cijfers over 2022 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Bevolking op 1 januari
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn vanaf 1 oktober 1994 opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. Tot die tijd werden deze personen ingeschreven in het centraal persoonsregister. Het centraal persoonsregister werd bijgehouden door de toenmalige Rijksinspectie van de bevolkingsregisters.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Gemiddelde bevolking
De helft van een bevolking op 1 januari van een bepaald jaar plus de helft van die bevolking op 31 december van dat jaar.

Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn vanaf 1 oktober 1994 opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. Tot die tijd werden deze personen ingeschreven in het centraal persoonsregister. Het centraal persoonsregister werd bijgehouden door de toenmalige Rijksinspectie van de bevolkingsregisters.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.