Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio

Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio

Geslacht Leeftijd Burgerlijke staat Regio's Perioden Bevolking op 1 januari (aantal) Gemiddelde bevolking (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Leeuwarden 2021 124.481
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ongehuwd Leeuwarden 2021 67.821
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Leeuwarden 2021 40.252
Totaal mannen en vrouwen Totaal Verweduwd Leeuwarden 2021 5.690
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gescheiden Leeuwarden 2021 10.718
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Totaal burgerlijke staat Leeuwarden 2021 1.131
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Ongehuwd Leeuwarden 2021 1.131
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Gehuwd Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Verweduwd Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Gescheiden Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Totaal burgerlijke staat Leeuwarden 2021 1.169
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Ongehuwd Leeuwarden 2021 1.169
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Gehuwd Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Verweduwd Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Gescheiden Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Totaal burgerlijke staat Leeuwarden 2021 1.146
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Ongehuwd Leeuwarden 2021 1.146
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Gehuwd Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Verweduwd Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Gescheiden Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Totaal burgerlijke staat Leeuwarden 2021 1.232
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Ongehuwd Leeuwarden 2021 1.232
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Gehuwd Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Verweduwd Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Gescheiden Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Totaal burgerlijke staat Leeuwarden 2021 1.174
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Ongehuwd Leeuwarden 2021 1.174
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Gehuwd Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Verweduwd Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Gescheiden Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Totaal burgerlijke staat Leeuwarden 2021 1.155
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Ongehuwd Leeuwarden 2021 1.155
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Gehuwd Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Verweduwd Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Gescheiden Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Totaal burgerlijke staat Leeuwarden 2021 1.248
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Ongehuwd Leeuwarden 2021 1.248
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Gehuwd Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Verweduwd Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Gescheiden Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar Totaal burgerlijke staat Leeuwarden 2021 1.190
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar Ongehuwd Leeuwarden 2021 1.190
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar Gehuwd Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar Verweduwd Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar Gescheiden Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar Totaal burgerlijke staat Leeuwarden 2021 1.224
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar Ongehuwd Leeuwarden 2021 1.224
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar Gehuwd Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar Verweduwd Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar Gescheiden Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar Totaal burgerlijke staat Leeuwarden 2021 1.238
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar Ongehuwd Leeuwarden 2021 1.238
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar Gehuwd Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar Verweduwd Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar Gescheiden Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar Totaal burgerlijke staat Leeuwarden 2021 1.300
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar Ongehuwd Leeuwarden 2021 1.300
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar Gehuwd Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar Verweduwd Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar Gescheiden Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar Totaal burgerlijke staat Leeuwarden 2021 1.307
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar Ongehuwd Leeuwarden 2021 1.307
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar Gehuwd Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar Verweduwd Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar Gescheiden Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Totaal burgerlijke staat Leeuwarden 2021 1.309
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Ongehuwd Leeuwarden 2021 1.309
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Gehuwd Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Verweduwd Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Gescheiden Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Totaal burgerlijke staat Leeuwarden 2021 1.269
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Ongehuwd Leeuwarden 2021 1.269
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Gehuwd Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Verweduwd Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Gescheiden Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Totaal burgerlijke staat Leeuwarden 2021 1.289
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Ongehuwd Leeuwarden 2021 1.289
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Gehuwd Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Verweduwd Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Gescheiden Leeuwarden 2021
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Totaal burgerlijke staat Leeuwarden 2021 1.282
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Ongehuwd Leeuwarden 2021 1.282
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Gehuwd Leeuwarden 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Verweduwd Leeuwarden 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Gescheiden Leeuwarden 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Totaal burgerlijke staat Leeuwarden 2021 1.279
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Ongehuwd Leeuwarden 2021 1.279
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Gehuwd Leeuwarden 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Verweduwd Leeuwarden 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Gescheiden Leeuwarden 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Totaal burgerlijke staat Leeuwarden 2021 1.471
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Ongehuwd Leeuwarden 2021 1.471
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Gehuwd Leeuwarden 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Verweduwd Leeuwarden 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Gescheiden Leeuwarden 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Totaal burgerlijke staat Leeuwarden 2021 1.621
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Ongehuwd Leeuwarden 2021 1.620
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Gehuwd Leeuwarden 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Verweduwd Leeuwarden 2021 0
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Gescheiden Leeuwarden 2021 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de bevolking op 1 januari en de gemiddelde bevolking van Nederland. Deze gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio (landsdeel, provincie, COROP-gebied, gemeente).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1988

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 9 juni 2021:
Definitieve cijfers van 1 januari 2021 en de gemiddelde cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2022 worden de cijfers van 1 januari 2022 en de gemiddelde cijfers over 2021 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Bevolking op 1 januari
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn vanaf 1 oktober 1994 opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. Tot die tijd werden deze personen ingeschreven in het centraal persoonsregister. Het centraal persoonsregister werd bijgehouden door de toenmalige Rijksinspectie van de bevolkingsregisters.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Gemiddelde bevolking
De helft van een bevolking op 1 januari van een bepaald jaar plus de helft van die bevolking op 31 december van dat jaar.

Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn vanaf 1 oktober 1994 opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. Tot die tijd werden deze personen ingeschreven in het centraal persoonsregister. Het centraal persoonsregister werd bijgehouden door de toenmalige Rijksinspectie van de bevolkingsregisters.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.