Onderwijsinstellingen; grootte, soort, levensbeschouwelijke grondslag

Onderwijsinstellingen; grootte, soort, levensbeschouwelijke grondslag

Onderwijssoort Levensbeschouwelijke grondslag Schoolgrootte Perioden Onderwijsinstellingen (aantal) Leerlingen - studenten (aantal)
Speciale scholen Openbare scholen Totaal 2020/'21* 60 12.700
Speciale scholen Openbare scholen <= 100 leerlingen/studenten 2020/'21* 7 473
Speciale scholen Openbare scholen 101 - 200 leerlingen/studenten 2020/'21* 32 4.391
Speciale scholen Openbare scholen 201 - 500 leerlingen/studenten 2020/'21* 18 5.068
Speciale scholen Openbare scholen 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 2 1.519
Speciale scholen Openbare scholen 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 1 1.249
Speciale scholen Openbare scholen 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 0 0
Speciale scholen Openbare scholen 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 0 0
Speciale scholen Openbare scholen Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 0 0
Speciale scholen Totaal bijzondere scholen Totaal 2020/'21* 204 57.501
Speciale scholen Totaal bijzondere scholen <= 100 leerlingen/studenten 2020/'21* 27 1.969
Speciale scholen Totaal bijzondere scholen 101 - 200 leerlingen/studenten 2020/'21* 75 11.408
Speciale scholen Totaal bijzondere scholen 201 - 500 leerlingen/studenten 2020/'21* 83 24.096
Speciale scholen Totaal bijzondere scholen 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 12 8.244
Speciale scholen Totaal bijzondere scholen 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 5 5.837
Speciale scholen Totaal bijzondere scholen 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 2 5.947
Speciale scholen Totaal bijzondere scholen 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 0 0
Speciale scholen Totaal bijzondere scholen Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 0 0
Speciale scholen Protestants-christelijke scholen Totaal 2020/'21* 42 7.688
Speciale scholen Protestants-christelijke scholen <= 100 leerlingen/studenten 2020/'21* 5 378
Speciale scholen Protestants-christelijke scholen 101 - 200 leerlingen/studenten 2020/'21* 23 3.415
Speciale scholen Protestants-christelijke scholen 201 - 500 leerlingen/studenten 2020/'21* 14 3.895
Speciale scholen Protestants-christelijke scholen 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 0 0
Speciale scholen Protestants-christelijke scholen 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 0 0
Speciale scholen Protestants-christelijke scholen 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 0 0
Speciale scholen Protestants-christelijke scholen 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 0 0
Speciale scholen Protestants-christelijke scholen Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 0 0
Speciale scholen Rooms-katholieke scholen Totaal 2020/'21* 63 17.521
Speciale scholen Rooms-katholieke scholen <= 100 leerlingen/studenten 2020/'21* 9 723
Speciale scholen Rooms-katholieke scholen 101 - 200 leerlingen/studenten 2020/'21* 26 4.293
Speciale scholen Rooms-katholieke scholen 201 - 500 leerlingen/studenten 2020/'21* 24 6.978
Speciale scholen Rooms-katholieke scholen 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 2 1.211
Speciale scholen Rooms-katholieke scholen 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 1 1.013
Speciale scholen Rooms-katholieke scholen 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 1 3.303
Speciale scholen Rooms-katholieke scholen 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 0 0
Speciale scholen Rooms-katholieke scholen Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 0 0
Speciale scholen Overig bijzondere scholen Totaal 2020/'21* 99 32.292
Speciale scholen Overig bijzondere scholen <= 100 leerlingen/studenten 2020/'21* 13 868
Speciale scholen Overig bijzondere scholen 101 - 200 leerlingen/studenten 2020/'21* 26 3.700
Speciale scholen Overig bijzondere scholen 201 - 500 leerlingen/studenten 2020/'21* 45 13.223
Speciale scholen Overig bijzondere scholen 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 10 7.033
Speciale scholen Overig bijzondere scholen 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 4 4.824
Speciale scholen Overig bijzondere scholen 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 1 2.644
Speciale scholen Overig bijzondere scholen 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 0 0
Speciale scholen Overig bijzondere scholen Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2020/'21* 0 0
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat per school-/studiejaar uitkomsten over onderwijsinstellingen (scholen) onderscheiden naar onderwijssoort, levensbeschouwelijke grondslag (denominatie) en grootte (aantal leerlingen/studenten). Het betreft door de overheid bekostigd onderwijs.
De onderwijssoorten voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en de basiseducatie zijn uit deze tabel weggelaten, omdat het juiste aantal onderwijsinstellingen niet is vast te stellen.
Vanaf het studiejaar 2015/'16 bevat deze tabel, bij onderwijssoort hoger onderwijs, ook het aantal ingeschreven studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek

Gegevens beschikbaar vanaf: school-/studiejaar 1990/'91

Status van de cijfers:
De cijfers over de school-/studiejaren 1990/'91 tot en met 2019/'20 zijn definitief en die over het school-/studiejaar 2020/'21 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 juni 2021:
De definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2019/'20 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2020/'21 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2022 komen de definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2020/'21 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2021/'22 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Onderwijsinstellingen
Een onderwijsinstelling is het geheel van vestigingen van de betreffende instellingen. Het betreft hier door de overheid bekostigde instellingen.
Leerlingen - studenten
Aantallen leerlingen en studenten aan door de overheid bekostigde instellingen.