Aandelen; beurswaarde op Amsterdamse effectenbeurs 1983-2016

Aandelen; beurswaarde op Amsterdamse effectenbeurs 1983-2016

Perioden Koerswaarde officiële markt Koerswaarde voor vastgoedfondsen (mln euro)
2015 september 6.098
2015 oktober 6.801
2015 november 6.397
2015 december 6.352
2016 januari 6.181
2016 februari 5.955
2016 maart 6.277
2016 april 6.228
2016 mei 6.358
2016 juni 5.877
2016 juli 5.950
2016 augustus 5.931
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u cijfers over gegevens over de waarde van de uitstaande gewone aandelen van Nederlandse ondernemingen en fondsen op de Nederlandse effectenbeurs (Euronext Amsterdam). Nederlandse ondernemingen zijn ondernemingen waarvan het bestuur in Nederland zit.

Het betreft alleen aandelen die de houders recht geven op een evenredig deel in de zeggenschap van de onderneming. Aandelen die extra rechten hebben boven de gewone aandelen zoals voorrang in dividendbetaling, worden niet meegenomen.
De waarde van de aandelen wordt voor ondernemingen uit verschillende sectoren en bedrijfstakken weergegeven. Daarnaast wordt ook onderscheidt gemaakt tussen de officiële markt en de niet-officiële of nieuwe markt.

Gegevens beschikbaar van december 1983 tot en met augustus 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie definitief. Als er zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 28 oktober 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 september 2016. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Koerswaarde officiële markt
Koerswaarde van de uitstaande gewone aandelen van alle Nederlandse ondernemingen en fondsen die genoteerd staan op de officiële markt van Euronext Amsterdam, per het einde van de maand. Koerswaarde officiële markt onderverdeeld in koerswaarde voor ondernemingen, koerswaarde voor beleggingsfondsen, koerswaarde voor vastgoedfondsen en koerswaarde voor overige fondsen.
Koerswaarde voor vastgoedfondsen
Koerswaarde van alle op de officiële markt genoteerde vastgoedfondsen per het einde van de maand. Een vastgoedfonds is een instelling die kapitaal verzamelt om te beleggen in onroerend goed.