Immi- en emigratie; leeftijd (31 dec.), burgerlijke staat, geboorteland

Immi- en emigratie; leeftijd (31 dec.), burgerlijke staat, geboorteland

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Burgerlijke staat Geboorteland Perioden Immigratie (aantal) Emigratie inclusief administratieve c... (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Micronesië (Federale Staten) 2021 1 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Verenigde Arabische Emiraten 2021 569 147
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Verenigde Staten van Amerika 2021 5.287 3.651
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ongehuwd Micronesië (Federale Staten) 2021 1 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ongehuwd Verenigde Arabische Emiraten 2021 512 131
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ongehuwd Verenigde Staten van Amerika 2021 4.334 2.680
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Micronesië (Federale Staten) 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Verenigde Arabische Emiraten 2021 57 16
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Verenigde Staten van Amerika 2021 915 907
Totaal mannen en vrouwen Totaal Verweduwd Micronesië (Federale Staten) 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Verweduwd Verenigde Arabische Emiraten 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Verweduwd Verenigde Staten van Amerika 2021 3 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gescheiden Micronesië (Federale Staten) 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gescheiden Verenigde Arabische Emiraten 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gescheiden Verenigde Staten van Amerika 2021 35 56
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Totaal burgerlijke staat Micronesië (Federale Staten) 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Totaal burgerlijke staat Verenigde Arabische Emiraten 2021 12 0
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Totaal burgerlijke staat Verenigde Staten van Amerika 2021 56 0
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Ongehuwd Micronesië (Federale Staten) 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Ongehuwd Verenigde Arabische Emiraten 2021 12 0
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Ongehuwd Verenigde Staten van Amerika 2021 56 0
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Gehuwd Micronesië (Federale Staten) 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Gehuwd Verenigde Arabische Emiraten 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Gehuwd Verenigde Staten van Amerika 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Verweduwd Micronesië (Federale Staten) 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Verweduwd Verenigde Arabische Emiraten 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Verweduwd Verenigde Staten van Amerika 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Gescheiden Micronesië (Federale Staten) 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Gescheiden Verenigde Arabische Emiraten 2021
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Gescheiden Verenigde Staten van Amerika 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Totaal burgerlijke staat Micronesië (Federale Staten) 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Totaal burgerlijke staat Verenigde Arabische Emiraten 2021 22 1
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Totaal burgerlijke staat Verenigde Staten van Amerika 2021 98 8
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Ongehuwd Micronesië (Federale Staten) 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Ongehuwd Verenigde Arabische Emiraten 2021 22 1
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Ongehuwd Verenigde Staten van Amerika 2021 98 8
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Gehuwd Micronesië (Federale Staten) 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Gehuwd Verenigde Arabische Emiraten 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Gehuwd Verenigde Staten van Amerika 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Verweduwd Micronesië (Federale Staten) 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Verweduwd Verenigde Arabische Emiraten 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Verweduwd Verenigde Staten van Amerika 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Gescheiden Micronesië (Federale Staten) 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Gescheiden Verenigde Arabische Emiraten 2021
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Gescheiden Verenigde Staten van Amerika 2021
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Totaal burgerlijke staat Micronesië (Federale Staten) 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Totaal burgerlijke staat Verenigde Arabische Emiraten 2021 9 5
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Totaal burgerlijke staat Verenigde Staten van Amerika 2021 80 16
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Ongehuwd Micronesië (Federale Staten) 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Ongehuwd Verenigde Arabische Emiraten 2021 9 5
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Ongehuwd Verenigde Staten van Amerika 2021 80 16
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Gehuwd Micronesië (Federale Staten) 2021
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Gehuwd Verenigde Arabische Emiraten 2021
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Gehuwd Verenigde Staten van Amerika 2021
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Verweduwd Micronesië (Federale Staten) 2021
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Verweduwd Verenigde Arabische Emiraten 2021
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Verweduwd Verenigde Staten van Amerika 2021
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Gescheiden Micronesië (Federale Staten) 2021
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Gescheiden Verenigde Arabische Emiraten 2021
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Gescheiden Verenigde Staten van Amerika 2021
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Totaal burgerlijke staat Micronesië (Federale Staten) 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Totaal burgerlijke staat Verenigde Arabische Emiraten 2021 26 6
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Totaal burgerlijke staat Verenigde Staten van Amerika 2021 76 31
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Ongehuwd Micronesië (Federale Staten) 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Ongehuwd Verenigde Arabische Emiraten 2021 26 6
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Ongehuwd Verenigde Staten van Amerika 2021 76 31
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Gehuwd Micronesië (Federale Staten) 2021
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Gehuwd Verenigde Arabische Emiraten 2021
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Gehuwd Verenigde Staten van Amerika 2021
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Verweduwd Micronesië (Federale Staten) 2021
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Verweduwd Verenigde Arabische Emiraten 2021
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Verweduwd Verenigde Staten van Amerika 2021
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Gescheiden Micronesië (Federale Staten) 2021
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Gescheiden Verenigde Arabische Emiraten 2021
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Gescheiden Verenigde Staten van Amerika 2021
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Totaal burgerlijke staat Micronesië (Federale Staten) 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Totaal burgerlijke staat Verenigde Arabische Emiraten 2021 27 4
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Totaal burgerlijke staat Verenigde Staten van Amerika 2021 68 42
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Ongehuwd Micronesië (Federale Staten) 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Ongehuwd Verenigde Arabische Emiraten 2021 27 4
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Ongehuwd Verenigde Staten van Amerika 2021 68 42
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Gehuwd Micronesië (Federale Staten) 2021
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Gehuwd Verenigde Arabische Emiraten 2021
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Gehuwd Verenigde Staten van Amerika 2021
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Verweduwd Micronesië (Federale Staten) 2021
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Verweduwd Verenigde Arabische Emiraten 2021
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Verweduwd Verenigde Staten van Amerika 2021
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Gescheiden Micronesië (Federale Staten) 2021
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Gescheiden Verenigde Arabische Emiraten 2021
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Gescheiden Verenigde Staten van Amerika 2021
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Totaal burgerlijke staat Micronesië (Federale Staten) 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Totaal burgerlijke staat Verenigde Arabische Emiraten 2021 12 5
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Totaal burgerlijke staat Verenigde Staten van Amerika 2021 79 42
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Ongehuwd Micronesië (Federale Staten) 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Ongehuwd Verenigde Arabische Emiraten 2021 12 5
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Ongehuwd Verenigde Staten van Amerika 2021 79 42
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Gehuwd Micronesië (Federale Staten) 2021
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Gehuwd Verenigde Arabische Emiraten 2021
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Gehuwd Verenigde Staten van Amerika 2021
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Verweduwd Micronesië (Federale Staten) 2021
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over vestiging van personen vanuit het buitenland (immigratie) in Nederland en vertrek van personen vanuit Nederland naar het buitenland (emigratie) inclusief het saldo van de administratieve correcties. Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.
De gegevens zijn uit te splitsen naar geslacht, leeftijd (op 31 december), burgerlijke staat en geboorteland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 juli 2022:
Cijfers over 2021 zijn toegevoegd.
Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, en minder bepalend waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Er kan worden besloten dat de herkomstindeling komt te vervallen voor een StatLinetabel.
De nieuwe indeling kan ook gevolgen hebben voor tabellen met kenmerken als geboorteland, nationaliteit en land vanwaar gekomen / land van bestemming.
Om aan te sluiten op deze nieuwe indeling zijn in deze tabel alle onderwerpen over immi- en emigratie naar geboorteland die verwijzen naar de groepen 'westers' en 'niet-westers' verwijderd uit de tabel. De verwijderde informatie is blijvend beschikbaar in tabel 'Immi- en emigratie; leeftijd (31 dec.), burg staat, geboorteland;1995-2020' (zie link onder 3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 2e kwartaal 2023 worden de definitieve cijfers over 2022 in deze tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden Nederland te blijven.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Door de verbetering in het productieproces is het saldo overige correcties sterk verminderd vanaf 2010.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.
Emigratie inclusief administratieve c...
Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Door de verbetering in het productieproces is het saldo overige correcties sterk verminderd vanaf 2010.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Men wordt uit het bevolkingsregister afgevoerd wanneer de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt.
Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregister min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregister van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.