Immi- en emigratie; leeftijd (31 dec.), burgerlijke staat, geboorteland

Immi- en emigratie; leeftijd (31 dec.), burgerlijke staat, geboorteland

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Burgerlijke staat Geboorteland Perioden Immigratie (aantal) Emigratie inclusief administratieve c... (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Liechtenstein 2020 0 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ongehuwd Liechtenstein 2020 0 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Verweduwd Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gescheiden Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Totaal burgerlijke staat Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Ongehuwd Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Gehuwd Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Verweduwd Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Gescheiden Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Totaal burgerlijke staat Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Ongehuwd Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Gehuwd Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Verweduwd Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Gescheiden Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Totaal burgerlijke staat Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Ongehuwd Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Gehuwd Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Verweduwd Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar Gescheiden Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Totaal burgerlijke staat Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Ongehuwd Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Gehuwd Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Verweduwd Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar Gescheiden Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Totaal burgerlijke staat Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Ongehuwd Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Gehuwd Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Verweduwd Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar Gescheiden Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Totaal burgerlijke staat Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Ongehuwd Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Gehuwd Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Verweduwd Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar Gescheiden Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Totaal burgerlijke staat Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Ongehuwd Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Gehuwd Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Verweduwd Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar Gescheiden Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar Totaal burgerlijke staat Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar Ongehuwd Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar Gehuwd Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar Verweduwd Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar Gescheiden Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar Totaal burgerlijke staat Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar Ongehuwd Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar Gehuwd Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar Verweduwd Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar Gescheiden Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar Totaal burgerlijke staat Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar Ongehuwd Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar Gehuwd Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar Verweduwd Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar Gescheiden Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar Totaal burgerlijke staat Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar Ongehuwd Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar Gehuwd Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar Verweduwd Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar Gescheiden Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar Totaal burgerlijke staat Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar Ongehuwd Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar Gehuwd Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar Verweduwd Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar Gescheiden Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Totaal burgerlijke staat Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Ongehuwd Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Gehuwd Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Verweduwd Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Gescheiden Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Totaal burgerlijke staat Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Ongehuwd Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Gehuwd Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Verweduwd Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Gescheiden Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Totaal burgerlijke staat Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Ongehuwd Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Gehuwd Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Verweduwd Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Gescheiden Liechtenstein 2020
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Totaal burgerlijke staat Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Ongehuwd Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Gehuwd Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Verweduwd Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Gescheiden Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Totaal burgerlijke staat Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Ongehuwd Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Gehuwd Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Verweduwd Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Gescheiden Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Totaal burgerlijke staat Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Ongehuwd Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Gehuwd Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Verweduwd Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Gescheiden Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Totaal burgerlijke staat Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Ongehuwd Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Gehuwd Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Verweduwd Liechtenstein 2020 0 0
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Gescheiden Liechtenstein 2020 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over vestiging van personen vanuit het buitenland (immigratie) in Nederland en vertrek van personen vanuit Nederland naar het buitenland (emigratie) inclusief het saldo van de administratieve correcties. Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.
De gegevens zijn uit te splitsen naar geslacht, leeftijd (op 31 december), burgerlijke staat en geboorteland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14 juli 2021:
Cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 2e kwartaal 2022 worden de definitieve cijfers over 2021 in deze tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden Nederland te blijven.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Door de verbetering in het productieproces is het saldo overige correcties sterk verminderd vanaf 2010.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.
Emigratie inclusief administratieve c...
Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Trendbreuk buitenlandse migratie
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Door de verbetering in het productieproces is het saldo overige correcties sterk verminderd vanaf 2010.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Men wordt uit het bevolkingsregister afgevoerd wanneer de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt.
Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregister min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in het gemeentelijk bevolkingsregister van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.