In- en uitvoer, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, vanaf 1996

Tabeltoelichting

In - en uitvoer gecorrigeerd voor seizoeninvloeden en aantal werkdagen,
trendconjunctuurcomponent.
1996 - 2000; januari 1996 - mrt. 2001
Gewijzigd op 19 november 2001.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Invoer
Totaal invoer
Alle goederen die voor gebruik of verbruik in het economisch vrije
verkeer van Nederland zijn gebracht. Dit is het geval wanneer de
invoerheffingen en nationale belastingen zijn voldaan. Tot de invoer
behoren ook tijdelijk ingevoerde goederen die in Nederland, in opdracht
van een niet-ingezetene, een behandeling ondergaan (actieve
loonveredeling). Hetzelfde geldt voor goederen uit niet-EU-landen die via
een entrepot in het economisch vrije verkeer van Nederland komen.
De statistische waarde is de waarde van de goederen op het moment dat
deze de grens passeren.
Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief
vracht- en verzekeringskosten tot aan Nederlandse grens.
Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en
verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Gecorrigeerd voor werkdagen
De in- en uitvoergegevens van goederen kunnen fluctueren omdat ze
beïnvloed worden door seizoenproducten zoals fruit, kleding etc. Om deze
invloed weg te nemen wordt seizoengecorrigeerd. Ook kunnen de gegevens
beïnvloed worden door het aantal gewerkte dagen. In de zomermaanden en
december wordt minder gehandeld dan in overige maanden omdat in deze
maanden minder gewerkt wordt. Deze laatste invloed wordt weggenomen uit
de cijfers door voor werkdagen te corrigeren.
Gecorrigeerd voor seizoen
De in- en uitvoergegevens van goederen kunnen fluctueren omdat ze
beïnvloed worden door seizoenproducten zoals fruit, kleding etc. Om deze
invloed weg te nemen wordt seizoengecorrigeerd.
Trendconjunctuurcomponent
De trendconjunctuurcomponent geeft het verloop van de handel aan
op langere termijn.
Uitvoer
Totaal uitvoer
Alle goederen die bestemd zijn voor gebruik of verbruik buiten Nederland.
Het gaat daarbij om goederen die in ons land vervaardigd zijn, dan wel om
goederen die hier oorspronkelijk zijn ingevoerd. Tot de uitvoer behoren
ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in
het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).
De statistische waarde is de waarde van de goederen op het moment dat
deze de grens passeren.
Bij uitvoer gaat het om de waarde van de goederen inclusief vracht- en
verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Gecorrigeerd voor werkdagen
De in- en uitvoergegevens van goederen kunnen fluctueren omdat ze
beïnvloed worden door seizoenproducten zoals fruit, kleding etc. Om deze
invloed weg te nemen wordt seizoengecorrigeerd. Ook kunnen de gegevens
beïnvloed worden door het aantal gewerkte dagen. In de zomermaanden en
december wordt minder gehandeld dan in overige maanden omdat in deze
maanden minder gewerkt wordt. Deze laatste invloed wordt weggenomen uit
de cijfers door voor werkdagen te corrigeren.
Gecorrigeerd voor seizoen
De in- en uitvoergegevens van goederen kunnen fluctueren omdat ze
beïnvloed worden door seizoenproducten zoals fruit, kleding etc. Om deze
invloed weg te nemen wordt seizoengecorrigeerd.
Trendconjunctuurcomponent
De trendconjunctuurcomponent geeft het verloop van de handel aan
op langere termijn.