Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Perioden Aanbod van aardgas Totaal aanbod (mln m3) Aanbod van aardgas Winning uit de bodem (mln m3) Aanbod van aardgas Productie uit andere bronnen (mln m3) Aanbod van aardgas Invoer van gasvormig aardgas Invoer van gasvormig aardgas, totaal (mln m3) Aanbod van aardgas Invoer van gasvormig aardgas Invoer via Noorwegen (mln m3) Aanbod van aardgas Invoer van gasvormig aardgas Invoer via Duitsland (mln m3) Aanbod van aardgas Invoer van gasvormig aardgas Invoer via België (mln m3) Aanbod van aardgas Invoer van gasvormig aardgas Invoer via Verenigd Koninkrijk (mln m3) Aanbod van aardgas Invoer van gasvormig aardgas Invoer via Denemarken (mln m3) Aanbod van aardgas Invoer van vloeibaar aardgas (Lng) (mln m3)
2021 november** 3.667 1.520 22 3.526 1.541 1.148 646 109 81 897
2021 december** 4.206 1.629 23 2.863 1.177 1.215 266 120 85 1.169
2022 januari* 4.257 2.189 27 3.291 999 1.452 645 114 80 1.059
2022 februari* 3.412 1.463 24 2.624 907 786 806 51 73 1.324
2022 maart* 3.244 1.579 32 3.391 1.305 920 1.033 51 82 1.440
2022 april* 2.651 1.816 27 3.261 953 468 1.219 544 77 1.376
2022 mei* 2.079 1.351 28 4.133 1.728 311 1.446 575 73 1.485
2022 juni* 1.919 1.016 26 3.851 1.624 245 1.391 523 67 1.508
2022 juli* 1.747 1.149 32 3.744 1.175 359 1.540 577 92 1.619
2022 augustus* 1.667 1.120 34 3.420 1.017 200 1.525 587 90 1.638
2022 september* 1.730 1.547 29 3.493 1.174 316 1.469 462 72 1.935
2022 oktober* 2.109 1.133 25 3.017 772 186 1.466 516 78 2.041
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van aardgas weer in balansvorm. De berekening van het aanbod is als volgt: winning uit de bodem plus productie uit andere bronnen plus invoer minus uitvoer minus de levering van aardgas aan schepen die naar het buitenland varen (bunkering) plus voorraadmutatie. Het aanbod is gelijk aan de hoeveelheid aardgas die in Nederland is verbruikt in dezelfde periode. Dit verbruik wordt nader uitgesplitst naar de wijze van aflevering via het gasnet. Dit bestaat uit een hoofdtransportnet met daaraan gekoppeld de regionale netten. De grootverbruikers krijgen gas direct uit het hoofdtransportnet. Dit zijn de elektriciteitscentrales en grote bedrijven. De kleinverbruikers, waaronder de huishoudens, krijgen het aardgas via de regionale netten. Daarnaast is er een post van aardgasverbruik bij de winning en transport. Tot slot is er een kleine post van het afgefakkelde of afgeblazen aardgas.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf 1946 per jaar en vanaf 1982 per jaar, per kwartaal en per maand.

Status van de cijfers:
- tot en met 2019 definitief;
- 2020 en 2021 nader voorlopig;
- 2022 voorlopig.

Wijzigingen per 30 november 2022:
Cijfers over het aardgasverbruik van elektriciteitscentrales in oktober 2022 zijn toegevoegd en andere cijfers over 2022 zijn iets bijgesteld.

Wijzigingen per 25 november 2022:
Door een technische fout zijn verkeerde cijfers over 2020 gepubliceerd.

Wijzigingen per 15 november 2022:
Cijfers over oktober 2022 toegevoegd.
Cijfers over de opslagcapaciteit voor 2020 zijn toegevoegd en voor 2021 en 2022 bijgesteld.

Wijzigingen per 2 november 2022:
Cijfers over september 2022 bijgesteld.

Wijzigingen per september 2022:
Cijfers over juli en augustus 2022 zijn toegevoegd.
Vanwege aanhoudende onrust op de Nederlandse en Europese gasmarkt, zijn er drie aanvullingen gedaan om een beter beeld te geven van de huidige situatie. Allereerst wordt voor gasvormige aardgas gerapporteerd waar het gas het land binnen komt en het land weer verlaat. Het blijft lastig vast te stellen wat de herkomst en bestemming van dit gas is maar de grensovergangen geven wel een beeld van de gasstromen in ons land. Daarnaast is de gasopslagcapaciteit toegevoegd voor zowel gasvormig als vloeibaar aardgas. Dit geeft een beeld van de vulgraden van de gasopslagen in Nederland. Als laatste is ook een uitsplitsing gedaan van de eindvoorraden naar gasvormig en vloeibaar gas.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: een halve maand na afloop van de verslagperiode.
Nader voorlopige cijfers: uiterlijk in juli van het jaar volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Aanbod van aardgas
De hoeveelheid aardgas die primair beschikbaar is gekomen voor verbruik in Nederland. De volgende posten tellen hierbij mee: winning uit de bodem plus productie uit andere bronnen plus invoer minus uitvoer plus voorraadmutatie. Het aldus berekende aanbod is gelijk aan het verbruik in de betreffende periode.
Totaal aanbod
De hoeveelheid aardgas die primair beschikbaar is gekomen voor verbruik in Nederland.
Winning uit de bodem
Het onttrekken van aardgas aan de bodem. Dit kan zowel onder het vaste land zijn als uit het Nederlandse deel van de Noordzee.

Cijfers over fakkels zijn hierin op mindering gebracht.
Productie uit andere bronnen
Aardgas verkregen door omzetting van andere energiedragers. Een voorbeeld is de productie van aardgas uit raffinaderijgas. Een ander voorbeeld is de productie van aardgas uit biogas. Dit wordt ook wel groen gas genoemd.
Invoer van gasvormig aardgas
Invoer van gasvormig aardgas, totaal
Invoer van gasvormig aardgas via pijpleidingen vanuit het buitenland.
Invoer via Noorwegen
Invoer van gasvormig aardgas via pijpleidingen vanuit Noorwegen. Noors gas komt via Duitsland de grens over bij Emden.
Invoer via Duitsland
Invoer van gasvormig aardgas via pijpleidingen dat vanuit Duitsland komt met uitzondering van de grensovergang met Emden. Dit is inclusief opslag in Duitse gasopslagen.
Invoer via België
Invoer van gasvormig aardgas via pijpleidingen vanuit het België.
Invoer via Verenigd Koninkrijk
Invoer van gasvormig aardgas uit Verenigd Koninkrijk via de BBL pijpleiding en winningsvelden op zee.
Invoer via Denemarken
Invoer van gasvormig aardgas via pijpleidingen vanuit Denemarken via winningsvelden op zee.
Invoer van vloeibaar aardgas (Lng)
Invoer van liquefied natural gas (Lng). Aardgas in vloeibare vorm.
Zo is het gemakkelijker te vervoeren over lange afstanden in schepen. Het gas wordt vloeibaar gemaakt door koeling tot circa min 160 graden Celsius.