Productiviteit

Arbeidsproductiviteit is de volumeontwikkeling van de geconsolideerde productie of toegevoegde per eenheid arbeidsvolume. Het arbeidsvolume is hier de fte. In dit maatwerkonderzoek naar toegevoegde waarde per voltijdbaan is bij vergelijkingen over de tijd niet gecorrigeerd voor prijsontwikkelingen.
Terug naar artikel