Verkochte nieuwbouw koopwoningen

Het CBS publiceert naast aantallen van verkochte nieuwbouw koopwoningen ook aantallen m.b.t. opgeleverde nieuwbouwwoningen. Het voornaamste verschil tussen beide statistieken is het meetmoment: bij de opgeleverde nieuwbouwwoningen wordt een nieuwbouwwoning meegeteld op het moment dat de bouw van een huis is afgerond en wordt toegevoegd aan de woningvoorraad. Bij de verkochte nieuwbouw koopwoningen wordt een woning meegeteld zodra er een koopovereenkomst is getekend. Dit kan plaatsvinden op meerdere momenten van het bouwproces. Daarnaast worden bij de aantallen voor de Prijsindex nieuwbouw koopwoningen alleen koopwoningen meegenomen. De statistiek ‘opgeleverde nieuwbouwwoningen’ bevat naast koopwoningen ook huurwoningen.
Terug naar artikel