Markthandel

Tot de markthandel wordt gerekend:
- De verkoop van goederen aan consumenten vanuit verplaatsbare stallen/kramen op de (eventueel overdekte) markt.
Kenmerkend voor de markthandel is dat een standplaatsvergunning nodig is en gewoonlijk dagelijks van standplaats wordt gewisseld. In elk geval wordt de koopwaar elke dag na afloop van de verkoop meegenomen. Naast de verkoop vanuit verplaatsbare stallen/kramen kan de verkoop ook vanuit verkoopwagens of andere mobiele verkoopunits plaats vinden;
-de verkoop van goederen aan consumenten vanuit een verplaatsbare stal/kraam langs de openbare weg, voor het woonhuis e.d.,
-de verkoop van goederen op braderieën;
-de verkoop van goederen op kermissen zoals snoep, noten, ballonnen, speelgoed mits niet verkregen via behendigheidsspel, touwtje trekken e.d.;
-de verkoop van goederen vanuit verplaatsbare stallen/kramen in markthallen;
-de verkoop van goederen op z.g. zwarte markten zoals in Beverwijk.

Verkoop van goederen aan consumenten vanuit kramen/stallen of andere mobiele ruimtes waarbij de goederen uitsluitend bedoeld zijn voor onmiddellijk gebruik te plekke wordt tot de horeca gerekend. Voorbeelden hiervan zijn verkoop van snacks, gebakken vis, ijs, suikerspin e.d..
NB: Viskramen op de markt die naast warme vis ook rauwe of anderszins niet bereide vis verkopen blijven ingedeeld in de markthandel.
Terug naar artikel