Het netto reëel beschikbaar inkomen van huishoudens

Dit is het inkomen van huishoudens na aftrek van belastingen en premies, beschikbaar voor consumptie of besparingen, gecorrigeerd voor prijsveranderingen (inflatie).
Terug naar artikel