Consumptie van de overheid

Bij consumptie van de overheid gaat het om uitgaven door de sector overheid voor collectief en individueel gebruik van diensten die worden verleend aan alle leden van de samenleving of aan alle leden van een bepaald deel van de samenleving. Het gaat met name om uitgaven voor diensten, door de sector overheid geproduceerd, op het gebied van openbaar bestuur, beveiliging en defensie, ordehandhaving, wet- en regelgeving, milieubescherming, speur- en ontwikkelingswerk, infrastructuur en economische ontwikkeling, onderwijs, welzijn en gezondheidszorg (overheidsconsumptie van eigen productie). De verwerving van consumptiegoederen en -diensten die door de overheid worden gefinancierd, door bedrijven worden geproduceerd, en vervolgens als sociale uitkeringen in natura aan de huishoudens worden geleverd zijn ook onderdeel van de overheidsconsumptie. Hieronder valt het merendeel van de uitgaven van de overheid op het gebied van gezondheid en sociale bescherming.
Terug naar artikel