Vte (voltijdequivalenten)

In volumemaatstaven voor het onbenut arbeidspotentieel wordt het gewenste aantal (extra) arbeidsuren verdisconteerd door personen te wegen naar dit aantal uren. Een persoon krijgt het gewicht 1 als deze exact 40 uur per week (extra) wenst te werken; deze persoon staat dan voor 1 vte onbenut arbeidspotentieel. Voor een grotere arbeidsduur dan wel kleinere arbeidsduur gelden, evenredig met de gewenste (extra) arbeidsduur, respectievelijk grotere dan wel kleinere gewichten.
Terug naar artikel