15 tot 75 jaar

Het CBS hanteert de leeftijdsindeling van 15 tot 75 jaar omdat dit internationaal gebruikelijk is.
Terug naar artikel