Marktsector

Onder de marktsector wordt hier verstaan de totale economie minus de overheid, de gezondheids- en welzijnszorg, de bedrijfstak ‘verhuur van en handel in onroerend goed’, de delfstoffenwinning en de financiële dienstverlening. Doorgaans wordt de financiële dienstverlening wel tot de marktsector gerekend. Voor de financiële dienstverlening is een AIQ volgens de nieuwe berekeningswijze alleen zinvol in combinatie met de verhuur van en handel in onroerend goed. Daarom is er in deze publicatie voor gekozen ook de financiële dienstverlening buiten de marktsector te houden.
Terug naar artikel