Hypotheekschuld

De fiscale hypotheekschuld eigen woning betreft de stand van de schuld waarover rente is verschuldigd. Hierbij wordt geen rekening gehouden met opgebouwde tegoeden bij spaar- en beleggingshypotheken.

Vermogenscijfers voor de jaren 2001 t/m 2005 zijn niet beschikbaar, als gevolg van de wijziging in het Nederlandse belastingstelsel in 2001.

Terug naar artikel