Regelmatig of soms werken buiten kantoortijden

De resultaten over werken buiten kantoortijden zijn ontleend aan de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Hierin is gevraagd of men wel eens ’s avonds, ’s nachts, op zaterdag of op zondag werkt. Bij het beantwoorden zijn de keuzemogelijkheden 1. Ja, regelmatig; 2. Ja, soms; 3. Nee.
Terug naar artikel