Nieuwbouw

Nieuwbouw betekent door nieuwbouw aan de vastgoedvoorraad toegevoegd. Er kunnen ook om andere redenen dan nieuwbouw verblijfsobjecten aan de voorraad worden toegevoegd, bijvoorbeeld splitsing, verbouw of verandering van gebruiksfunctie.
Terug naar artikel