De langdurige zorg bestaat niet alleen uit de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) en Gehandicaptenzorg (GHZ) maar ook uit de langdurige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Over de langdurige GGZ zijn nog geen cijfers beschikbaar over 2015; deze wordt daarom hier buiten beschouwing gelaten. Verder worden uitsluitend publiek gefinancierde instellingen beschreven, privaat gefinancierde instellingen zijn in dit bericht niet meegenomen.

Terug naar artikel