Verlies

Bij het bepalen van het resultaat is uitgegaan van het resultaat voor belastingen. Dat wordt bepaald als de som van het bedrijfsresultaat, financieel resultaat en buitengewoon resultaat.
Terug naar artikel