Ervaren gezondheid

De ervaren gezondheid is gebaseerd op de vraag ‘Hoe is over het algemeen uw gezondheid?’ uit de NEA. Mensen die deze vraag beantwoorden met ‘goed’ of ‘zeer goed’ ervaren een goede gezondheid. Beantwoorden ze deze vraag met ‘gaat wel’, ‘slecht’ of ‘zeer slecht’, dan ervaren ze een minder (dan) goede gezondheid.
Terug naar artikel