Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten

De IVA regelt een loonvervangende uitkering voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.
Terug naar artikel