Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN)

De cijfers over personenmobiliteit in dit hoofdstuk zijn grotendeels gebaseerd op het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) dat CBS uitvoert in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het is een enquêteonderzoek onder de Nederlandse bevolking (in particuliere huishoudens) naar de verplaatsingen in eigen land. In dit hoofdstuk betreffen de gepresenteerde cijfers over het algemeen het jaar 2014. Als we dieper op het reisgedrag ingaan, wordt vaak een gemiddelde over de jaren 2013 en 2014 gebruikt. Dit verhoogt de betrouwbaarheid en stabiliteit van de gepresenteerde cijfers.

In dit hoofdstuk wijken de cijfers enigszins af van de publicatie op Statline. Op StatLine publiceert CBS alleen over verplaatsingen in Nederland. Bij grensoverschrijdende verplaatsingen wordt alleen het binnenlands deel meegeteld. We nemen in dit hoofdstuk grensoverschrijdende verplaatsingen wel helemaal mee. Dit maakt de vergelijking tussen provincies eenduidiger. Provincies langs de grens zijn dan beter vergelijkbaar met provincies midden in het land. Verder nemen we in de reizigerskilometers per jaar de beroepsmatige kilometers en de schatting van de binnenlandse vakantiekilometers niet mee. Dit doen we om de relatie tussen jaarcijfers en dagcijfers te kunnen leggen.

Alle cijfers over reisgedrag zijn dus in dit hoofdstuk over Nederlanders in Nederland of grensoverschrijdend. Vakanties en beroepsmatige ritten vallen buiten de scope.
Terug naar artikel