Afstand tot de moeder

In dit bericht wordt gesproken over de afstand tot de moeder en niet over de afstand tot de vader of ouders. Dat is gedaan omdat de moeders van volwassenen vaker nog in leven zijn dan de vaders. Er zijn dus meer gegevens over bekend. Als beide ouders in leven zijn en bij elkaar, geeft de afstand tot de moeder eigenlijk die tot de beide ouders weer. Dit geldt natuurlijk niet als de ouders gescheiden zijn, maar dat betreft een minderheid. Gegevens over afstand tot de vader wijken dan ook niet wezenlijk af van die over afstand tot de moeder, behalve dat er meer overleden/onbekende vaders zijn.

Op 1 januari 2014 woonden er 13,4 miljoen personen van 18 jaar of ouder in Nederland. Van 6,9 miljoen van hen is de moeder in leven en woont in Nederland. Van 5,4 miljoen personen is de vader in leven en woont in Nederland. Van de rest is één of beide ouders overleden of woont in het buitenland, of zijn binnen het bevolkingsregister de gegevens van de ouder niet gekoppeld aan die van het kind. De hier gepresenteerde afstand is de hemelsbrede afstand van het woonadres van de persoon tot het woonadres van de ouder, in kilometers. De reisafstand over de weg is gewoonlijk groter.

De percentages hebben betrekking op volwassen kinderen (18 jaar of ouder) van wie de moeder in leven is en in Nederland woont. Personen met een overleden of onbekende moeder doen niet mee in de berekeningen. Vooral in de oudere leeftijdsgroepen komt dit vaak voor.


Terug naar artikel