Fosfor- en stikstofverbindingen

Stikstof- en fosforverbindingen zijn zogenaamde meststoffen ofwel nutriënten. Een teveel aan deze stoffen zorg voor eutrofiëring van het oppervlaktewater. Eutrofiëring kan leiden tot overmatige algengroei waardoor waterplanten en bepaalde vissoorten verdwijnen.
Terug naar artikel