Goederenhandel

Som van de goederenimport en de goederenexport, beiden gemeten in handelswaarde (in euro’s of dollars)
Terug naar artikel