Technische toelichting

Sinds 2013 schuift de AOW-leeftijd van 65 stapsgewijs op naar 67 jaar in 2023. Het aantal WW-uitkeringen aan 65-plussers staat wel in de tekst (135 duizend) maar is nog niet in de grafiek en StatLine opgenomen waardoor dat aantal iets lager uitvalt (132 660).
Terug naar artikel