Melkaanvoer

Door de zuivelfabrieken ontvangen onbewerkte koemelk. Melkveehouders in Nederland leveren circa 96% van de melk aan de zuivelfabrieken. De overblijvende 4% houden zij voor eigen gebruik (voor de opfok van jongvee en voor de eigen productie van zuivelproducten).
Terug naar artikel