Vervoersongevallen

Een vervoersongeval is in de ICD-10 gedefinieerd als elk ongeval waarbij een hulpmiddel (bijv. fiets, auto, boot of vliegtuig) is betrokken dat primair is ontworpen voor het vervoer van personen of goederen van de ene plaats naar de andere. Deze klasse is breder dan de verkeersongevallen. Een verkeersongeval is een ongeval met een voertuig op de openbare weg. De MH17 slachtoffers zijn hangende het onderzoek naar de oorzaak van de ramp in overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie geclassificeerd als een soort vervoersongeval (ICD-10 code V95.3: vliegtuigongeluk met letsel van inzittenden). Deze codering kan nog worden gewijzigd in overeenstemming met het voorlopige karakter van de 2014-cijfers.
Terug naar artikel