Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget was in 2009 de opvolger van de kindertoeslag. Het is, naast de kinderbijslag, een extra maandelijkse bijdrage van de overheid voor gezinnen met minderjarige kinderen. Of iemand kindgebonden budget krijgt, hangt af van het inkomen van het gezin. Per 1 januari 2013 geldt ook een vermogenstoets voor het kindgebonden budget.

In de Inkomensstatistieken over een bepaald jaar wordt steeds uitgegaan van de huishoudenssituatie op 1 januari van het daarop volgende jaar. Het gepresenteerde totaalbedrag is daarom inclusief het in 2013 verstrekte kindgebonden budget aan huishoudens zonder (thuiswonende) kinderen op 1 januari 2014. Het ging in 2013 om 71 duizend huishoudens die in totaal 58 miljoen euro ontvingen.

Terug naar artikel