Winst

Het verschil tussen alle baten en alle lasten.
Terug naar artikel