ADHD

In de gezondheidsenquête worden vragen naar hyperactiviteit ofwel 'Attention deficit and hyperactivity disorder' (ADHD) gesteld. Na de inleiding: 'Wilt u zeggen in hoeverre de volgende eigenschappen op uw kind van toepassing zijn?' komen de volgende 3 vragen:

1. Rusteloos gedrag, kan bijna nooit stil zitten
2. Zit voortdurend te friemelen en te draaien
3. Kan zich slechts kort op een bepaalde bezigheid richten

Deze vragen kunnen beantwoord worden met 'niet van toepassing', 'enigszins (of soms) van toepassing' en 'duidelijk van toepassing'. Indien de ouder of verzorger van het kind alle drie de vragen beantwoordt met ‘duidelijk van toepassing’ wordt aangenomen dat het kind ADHD-symptomen vertoont.

Terug naar artikel