Opslag Duurzame Energie

Naast de energiebelasting wordt sinds 1 januari 2013 een opslag duurzame energie (ODE) geheven. Deze heffing is ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren.
Deze bedroeg in 2013 voor aardgas per kubieke meter, per staffel in euro:

  • 0 - 170 000:  0,0023
  • 170 0001 mln: 0,0009
  • 1 – 10 mln:  0,0003
  • 10 mln of meer:  0,0002

Bron: Ministerie van Financiën

Terug naar artikel