Verantwoordelijkheid gemeenten

Per 1 januari 2015 worden de gemeenten in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) geheel verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding (begeleiding, kortdurend verblijf en bijbehorend vervoer) van langdurig zieken, ouderen en gehandicapten.

Naast de begeleiding zal op 1 januari 2015 ook een klein deel van de persoonlijke verzorging overgedragen worden naar de WMO. Het grootste deel van de persoonlijke verzorging zal komen te vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). In 2007 kregen de gemeenten al de verantwoordelijkheid voor de huishoudelijke verzorging.

De zorg voor langdurig zieke en gehandicapte jongeren zal per 1 januari 2015 ook de verantwoordelijkheid worden van de gemeenten. Deze zorg valt echter onder de nieuwe Jeugdwet.

Terug naar artikel