Gebruik overheidswebsites

Het gebruik van overheidswebsites omvat websites van de overheid en andere publieke instanties.  Contact met ambtenaren via e-mail valt hier niet onder. Publieke instanties hebben zowel betrekking op publieke diensten als op administratieve activiteiten, zoals belastingaangifte, uitkeringen, gezondheidszorg of onderwijs. Deze instanties zijn lokaal, regionaal en nationaal. Tot en met 2012 werd in de enquête gevraagd naar publieke overheidsinstanties, in 2013 is dit veranderd in publieke overheidsinstanties of publieke diensten.
Het onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen’ wordt door alle EU lidstaten uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Er is informatie verzameld over de toegang tot en het gebruik van ICT-apparatuur en Internet onder personen en huishoudens. In Europees verband wordt hierover gerapporteerd voor de bevolking tussen de 16 en 75 jaar exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen.
Terug naar artikel