Krimp in bbp per provincie

Vanwege de grote vertekening door de aardgaswinning in met name de provincie Groningen zijn in dit artikel bbp-cijfers gebruikt exclusief delfstoffenwinning.
Terug naar artikel