Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Onder arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt verstaan een periodieke uitkering op grond van arbeidsongeschiktheidswetten. Deze gegevens zijn ontleend aan het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) en gekoppeld aan de Enquête Beroepsbevolking (EBB).
Terug naar artikel