Aandelenverkoop

In 2009 hebben gemeenten en provincies hun aandelen Nuon verkocht aan het Zweedse Vattenfall en die van Essent aan het Duitse RWE. De gemeenten verkochten hun Nuon en Essent-aandelen voor 5,7 miljard euro:  3,3 miljard voor de aandelen Nuon en 2,4 miljard voor die van Essent. De betaling van de opbrengst vindt gefaseerd plaats. De betaling van de 1e tranche heeft inmiddels in juli 2009 door Nuon en in september 2009 door Essent plaatsgevonden. In totaal kregen 216 gemeenten samen een bedrag van bijna 3,2 miljard euro op hun bankrekeningen bijgeschreven.
Terug naar artikel