Bijna 9 op de duizend

Cijfers met betrekking tot abortussen zijn afkomstig van Rutgers-WPF (Landelijke abortusregistratie LAR) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De cijfers van de LAR zijn gebaseerd op registratiegegevens van ongeveer 85 procent van het totaal aantal abortussen.

Gegevens over levendgeborenen naar herkomst van de moeder zijn afkomstig van het CBS. Internationale gegevens over abortus zijn ontleend aan de databank van Eurostat en bewerkt door het CBS.

back_to_article