Bloeddonor

De gegevens zijn ontleend aan de vraag ‘Bent u bloeddonor?’, gesteld in het schriftelijk deel van de gezondheidsmodule van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS). Respondenten die op de vervolgvraag naar de laatste keer bloed geven “langer dan 2 jaar geleden” antwoorden, zijn niet meegeteld als donor. De gegevens van 2007-2009 zijn bij elkaar genomen om een groter steekproefaantal, dus kleinere marges, te verkrijgen. De cijfers in dit artikel zijn gebaseerd op de antwoorden van ruim 15 duizend personen van 18 tot 70  jaar.
De schattingen van het aantal donors op basis van POLS komen overeen met de gegevens van Sanquin (www.sanquin.nl). De Stichting Sanquin Bloedvoorziening is in 1998 ontstaan uit een fusie van de Nederlandse bloedbanken en het Centraal Laboratorium van het Nederlandse Rode Kruis (CLB). Sanquin is op grond van de Wet inzake bloedvoorziening als enige organisatie in Nederland aangewezen om zorg te dragen voor onze behoefte aan bloed en bloedproducten.
Terug naar artikel