Schaapskudden

Traditioneel vormen schaapskudden een onlosmakelijk onderdeel van de heide. Zowel het ontstaan van de heide als de instandhouding ervan hingen samen met het landbouwsysteem op de hogere zandgronden, waarin schapen een hoofdrol speelden. Het historisch gebruik van de heide draaide vooral om de productie van mest ten dienste van de akkerbouw.

Zowel uit cultuurhistorisch oogpunt als vanwege de rol die schapen kunnen spelen bij de instandhouding van dit ecosysteem, zijn er subsidies voor begrazing met schaapskudden met een herder. Tegenwoordig zijn deze subsidies opgenomen in het Investeringbudget Landelijke Gebied, dat beheerd wordt door de provincies. De meeste gesubsidieerde schaapskudden bevinden zich in de provincie Gelderland, Limburg en Drenthe.
Daarbij moet wel aangetekend worden dat deze kudden niet alleen ingezet worden bij de begrazing van heideterreinen maar ook in andere natuurterreinen en dijken.

Terug naar artikel