Verschil in ervaren gezondheid naar beroepsniveau

Het beroepsniveau en de ervaren gezondheid hangen ook samen met het opleidingsniveau en leeftijd. Een deel van de gezondheidsverschillen tussen mensen met beroepen van laag en hoog niveau valt weg als er rekening gehouden wordt met die verschillen in opleidingsniveau en leeftijd. Er blijft echter een afzonderlijk effect van beroepsniveau bestaan. Dit betekent dat een hoogopgeleide met een beroep op laag niveau zich gemiddeld ongezonder voelt dan een hoogopgeleide met een beroep op hoog niveau. Dat effect is bij mannen groter dan bij vrouwen.
Terug naar artikel