Rioolheffing

Rioolheffing is een bestemmingsbelasting die gemeenten kunnen heffen om de kosten te dekken van de aanleg en het gebruik van de riolering, het grondwaterbeheer en de afvoer van regenwater.
Terug naar artikel