Algemene middelen

Algemene middelen van gemeenten zijn gelden zonder een bestedingsdoel. Hieronder vallen onder meer de onroerendezaakbelasting, de uitkering uit het gemeentefonds en ontvangen dividenden.
Terug naar artikel