Producentenvertrouwen volgens de Europese definitie

De uitkomsten hebben betrekking op het producentenvertrouwen volgens de Europese definitie. Door een andere methodiek van seizoen- en biascorrectie wijkt het producentenvertrouwen volgens de Europese definitie iets af van het cijfer dat het CBS publiceert.

De beide indicatoren zijn wel opgebouwd uit dezelfde drie vragen, namelijk die naar:

- de verwachte productie in de komende drie maanden;

- het oordeel over de voorraden gereed product;

- het oordeel over de orderpositie.

Terug naar artikel