Niet-beroepsbevolking

Personen die niet tot de werkzame of werkloze beroepsbevolking behoren
Terug naar artikel