Bewoning

De basis voor het onderzoek naar bewoonde recreatiewoningen is de woningvoorraad op 1 januari 2008. Om te kunnen bepalen of er iemand woont, is er een koppeling gemaakt tussen het woningregister van het CBS en het bevolkingsregister. Het bevolkingsregister bevat personen die staan ingeschreven in de gemeente op deze datum. Beide registers bevatten adresgegevens. Op basis van deze koppeling is vastgesteld of er in een recreatiewoning uit het woningregister iemand in het bevolkingsregister staat ingeschreven.
Terug naar artikel