Ouderschapsverlof

Ouders van kinderen tot acht jaar hebben de mogelijkheid om ouderschapsverlof op te nemen als zij minimaal één jaar in dienst zijn bij hun werkgever. Voor elk kind konden ouders in 2008 maximaal dertien maal de wekelijkse arbeidsduur in uren aan verlof opnemen. In 2009 is dit uitgebreid naar maximaal 26 maal de wekelijkse arbeidsduur.

Het volledige ouderschapsverlof moet zijn opgenomen voordat het betreffende kind acht jaar wordt. Zwangerschaps- en bevallingsverlof zijn geen onderdeel van het ouderschapsverlof.

De omvang van het opgenomen ouderschapsverlof wordt vastgesteld aan de hand van het
aantal werknemers dat in het jaar voorafgaand aan de enquête ouderschapsverlof heeft opgenomen. Dit kunnen zowel personen zijn die het ouderschapsverlof in het afgelopen jaar volledig hebben gebruikt, als personen die op het moment van enquêteren van ouderschapsverlof gebruik maken.

Rechthebbenden op ouderschapsverlof zijn werknemers met werk van 12 uur of meer per week en kind(eren) tot 8 jaar, die voor één of meerdere van die kinderen nog recht hebben op ouderschapsverlof of op het moment van enquêteren van dit recht gebruik maken.

Terug naar artikel